Oudervereniging

De Oudervereniging          

Deze oudervereniging draait al heel wat jaren mee op onze school. Bijna alle ouders weten wat ze allemaal doet, hoe de organisatie in elkaar zit en welke afspraken er gelden. 

Wat is het doel van onze oudervereniging? 
De oudervereniging heeft als doel alles in het werk te stellen om de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen met als resultaat dat de kinderen optimaal onderwijs kunnen genieten, dit in de ruimste zin van het woord.

Hoe werkt de oudervereniging?
De oudervereniging ondersteunt het team bij de organisatie van een aantal zaken. Voor elke activiteit is er een werkgroep samengesteld die bestaat uit een teamlid en een of meerdere leden van het bestuur van de oudervereniging. Daarnaast worden de werkgroepen aangevuld met ouders/verzorgers. 
Aan het begin van het schooljaar wordt door middel van de Nieuwsbrief aan de ouders/verzorgers gevraagd om deel te nemen aan een of meerdere werkgroepen. Daarna worden de werkgroepen voor dat schooljaar samengesteld. Elke groep is verantwoordelijk voor de organisatie van haar activiteit. De uitvoering van zo'n activiteit kan dus per schooljaar verschillen.
Om een beeld te geven volgt hieronder een opsomming van de werkgroepen:
                                                                                        
- werkgroep Aankleding school 
- werkgroep Sinterklaas                                                       
- werkgroep Slotweek
- werkgroep Kerstmis                                                           
-
werkgroep Carnaval                                                           
- werkgroep Pasen
- werkgroep Schoolfeest                  

Naast bovengenoemde werkzaamheden doet de oudervereniging nog meer. Een belangrijke verantwoordelijkheid is ook het behartigen van de belangen van kinderen en ouders/ verzorgers. 

Het benodigde geld voor de verschillende werkgroepen komt, met uitzondering van de werkgroep Oranjecomité, uit de jaarlijkse contributie voor de oudervereniging
Verdere informatie over onze oudervereniging, o.a. de ouderbijdrage en de namen van alle bestuursleden, vindt u terug in onze schoolgids.  


 

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!