Passend onderwijs

Beste ouders,

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het Passend onderwijs ingegaan.
Alle informatie omtrent deze nieuwe wet kunt u op onderstaande site vinden.


www.passendonderwijszuid.nl

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!